Dołącz do nas

Wiemy jak ważne jest samodzielne funkcjonowanie, nauka orientacji w przestrzeni, wykonywanie czynności dnia codziennego

  • onas

Stowarzyszenie Bliżej Świata

Prowadzimy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności z dysfunkcją wzroku. Nasi Podopieczni to głównie dzieci słabo widzące lub niewidome.

Organizujemy okolicznościowe imprezy artystyczno-kulturalne, integracyjne, wycieczki, spotkania rodziców, szkolenia

Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych Naszym Podopiecznym

Finansujemy dodatkowe lekcje tak zwane  zajęcia rewalidacyjne dla Naszych Podopiecznych

Dopłacamy do zajęć rehabilitacyjnych, lekcji rytmiki, hipoterapii

Zbieramy fundusze w ramch 1% dla Podopiecznych, potem zgodnie z zapotrzebowaniem  refundujemy te środki na poszczególne cele Podopiecznych. 

Spotkania tematyczne

Spotkania wtorkowe to okazja do poznania ludzi których łączy jedno,
zapewnienia jak najlepszego rozwoju swoim dzieciom.