Korzystaj z pomocy

Czasem wystarczy podać dłoń, aby zmienić choćby na chwilę czyjś świat.

  • pomagaj-serce

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

możemy wnioskować o:

– dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu brailowskiego
– dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

możemy wnioskować o:

pobyt na turnusach wakacyjnych lub tygodniowych pobytach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,  gdzie rodzice uzyskują pełną informację o swoim dziecku, rodzajch potrzebnych zajeć rehabilitacyjnych

Polski Związek Niewidomych

możemy wnioskować o:

– dofinansowanie do turnusów rehabilitayjnych
– dofinansowanie do zajęć rehabilitacyjnych

Poradnia Trampolina

prowadzi zajęcia rehabilitacyjne z zakresu logopedii i psychologii

Poradnia Niedźwiadek

prowadzi zajęcia rehabilitacyjne z zakresu terapii integracji sensorycznej.