Stowarzyszenie Bliżej Świata

Powstało po to by pomagać ...

  • tlo-historia

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących „Bliżej Świata” powstało z inicjatywy rodziców w 1998 roku.
Celem Stowarzyszenia była pomoc rodzicom w zakresie poradnictwa prawno-pedagogicznego i integracji środowiskowej. Szczególny nacisk kładziony był na zapewnienie dzieciom niewidomym nauki w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej na terenie Lublina.

Na początku swojej działalności Stowarzyszenie skupiało ok 70 dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej z terenu miasta Lublina i województwa lubelskiego.  Stowarzyszenie swoją działalność opierało i nadal opiera na pracy społecznej swoich Członków. Podejmujemy działania na rzecz zdrowia, kształcenia i rehabilitacji Naszych Dzieci. Staramy się popularyzować w społeczeństwie wiedzę o ich potrzebach i możliwościach.

Obecnie „Bliżej Świata” ma ok 20 Podopiecznych z terenu Lublina i okolic.
Organizujemy raz w miesiącu wtorkowe spotkania (zebrania) rodziców, na których omawiamy bieżące działania Stowarzyszenia, plany i zamierzenia. Pomagamy w rozwiązaniu problemów i spraw Naszych Podopiecznych, a przede wszytskim udzielamy wsparcia Rodzicom

Działaj razem z nami

JEŻELI MASZ POMYSŁ NA UŚMIECH NASZYCH PODOPIECZNYCH
TO NIE CZEKAJ ZADZWOŃ JUŻ DZISIAJ LUB NAPISZ

Zapraszamy na wtorkowe spotkania

W grupie siła i pomoc, nasze spotkania to wymiana doświadczeń oraz zwykłe ludzkie wsparcie. Kawa inaczej smakuje w gronie osób, które znają Twój problem.

telefon 
+48 516 664 797
e-mail
biuro@blizejswiata.org